sanjeshpc sanjeshpc شنبه 1 اردیبهشت 1397 08:48 ب.ظ نظرات ()

فرمت فایل : .pptx

تعداد اسلاید : 15 اسلاید

قسمتی از متن :

چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد؟

تعالیم دین اسلام

مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می کند . پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید . امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای یافتن پاسخ های علمی به نزد آن ها می رفتند. امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی در کلاس های آن ها حاضرمی شدند .

نیا زهای جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (جهت رو به خانه ی کعبه ) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند.

آن ها با اُسطرلاب، موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند . مسلمانان در ساختن وهدایت کشتی ها مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند.

ترجمه

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم وفنون این سرزمین ها دراختیار آن ها قرار گرفت. آ نها آثارعلمی ملت های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی(پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند .

در آن دوره حتی مراکزی

برای ترجمه ی کتاب ها

به وجود آمده بود.

  • نخستین بیمارستانی که از آن اطلاعی در دست است ، بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگا ه جندی شاپور است. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی ، بیمارستانی بود که عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود و داروخانه ای نیز داشت.


قیمت : 15,000 تومان

مشاهده و خرید فایل